Open Mind: over depressiviteit

In Nederland hebben jaarlijks circa 1 miljoen mensen last van depressie, circa 800.000 mensen gebruiken hiervoor medicatie (anti-depressiva). Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf jongeren te maken krijgt met een depressie. Daarmee krijgen jongeren zelfs vaker met depressiviteit te maken dan volwassenen.

Volgens voorspellingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt depressie volksziekte nummer één. Effectieve preventie en erover praten lijkt daarin de sleutel. Vooral jongeren stellen dat er een groot taboe rust om erover te praten. Om dit te veranderen wil Open mind in samenwerking met haar partners en de jongeren zelf het thema depressie bij het grote publiek onder de aandacht brengen en beter bespreekbaar maken.

OPEN over depressiviteit is een nieuw project van stichting Open mind waarin een grote groep jonge ervaringsdeskundigen mentale kwetsbaarheid zichtbaar en beter bespreekbaar maken. Met herkenbare en indringende verhalen laten zij zien dat kwetsbaarheid en depressie iedereen kan overkomen en dat erover praten helpt. Voor wie er direct of indirect mee te maken heeft, voor wie een steuntje in de rug nodig heeft of juist voor wie wil helpen.  

Meer informatie en verhalen van de ervaringsdeskundigen zijn te vinden op https://www.stichtingopenmind.nl/open/