Plan uitbreiding terrassen Van Coothplein - Nw. Ginnekenstraat

We hebben weer een primeur voor jullie! Er worden momenteel plannen gemaakt om de terrassen uit te breiden naar middenberm van de Nw. Ginnekenstraat, het stuk dat grenst aan de rotonde van het Van Coothplein (glitterrotonde). De terrassen zullen dan worden bediend door de omliggende horeca, zoals De Sinjoor, Frezzo, het Smulhuisje en My Sweet Pie. Op dit moment staan op deze plek een aantal "nietjes" waar fietsen geparkeerd kunnen worden.

 

De plannen moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het gebied, omdat hierdoor ook de fietsen uit het straatbeeld verdwijnen. Daarnaast moet het plan de doorstroom richting de Wilhelminastraat stimuleren, een positieve impuls voor de detaillisten. Dit staat ook in lijn met de plannen van "Oranje Zuid", een samenwerkingsverband van de Nw. Ginnekenstraat, Van Coothplein, Wilhelminastraat en de Ginnekenweg. De winkelgebieden willen zich onder de naam Oranje Zuid gaan profileren als één gebied. Hierover binnenkort meer!

 

In de plannen worden meerdere oversteekplaatsen gecreëerd en zal het bestaande zebrapad bij het Van Coothplein verdubbeld worden. Dit zal leiden tot betere handhaving van de 30km zone, maar geen belemmering van de doorstroom in het gebied. Fietsen kunnen worden geparkeerd in de daarvoor aangewezen plekken.

 

Volgens de woordvoerder van het winkelgebied is er voldoende draagvlak voor de plannen, circa 90% van de ondernemers is vóór. Daarnaast hebben ook wethouder Bob Bergkamp en Breda Next zich positief uitgesproken over de plannen. Of en wanneer de plannen zullen worden uitgevoerd is op dit moment nog niet duidelijk. De woordvoerder gaat ervan uit dat het nog in 2015 gerealiseerd zal worden.