Salonbibliotheek: Over de beste papieren beschikken

Nieuwe Veste

Lees verder

Met elkaar communiceren is van oudsher van levensbelang voor mens en dier.
In zijn presentatie vertelt Hans de Vaan waarom we over de beste papieren moeten beschikken, hoe we boodschappen (berichten) gebruiken en welke talen, cijfers en andere methoden we hierbij toepassen. Tevens komen zaken aan de orde zoals: het ontstaan van perkament, oorspronkelijk oud en nieuw papier, de voddenman, het monnikenwerk, de boekdrukkunst en de komst van de eerste woordentolk. Daarnaast behandelt Hans enkele belangrijke boodschappers.

  • Waar: Woonzorgcentrum Hagedonk/Boekendonck
  • Deelname: gratis
Molenstraat 6, 4811GS Breda